Fırça Sende Sulu Boya Kit 'Flowers'
 • Fırça Sende Sulu Boya Kit 'Flowers'

  125,00₺Fiyat
  Size online misafirliğe geliyoruz :)
   
  🎟KİT BEDELİNE NELER DAHİLDİR ?
  2 adet 25*35 300 gr Suluboya Kağıdı
  1 adet Suluboya,
  1 adet Kağıt Bant
  2 adet Fırça
  1 adet Eğitim Linki
  *Kargo Ücreti
   
  🤸🏻‍♀TECRÜBE ARIYOR MUSUNUZ ?
  Etkinlik kitimizi tamamlayabilmeniz için tecrübeli olmanıza, daha önce denemiş olmanıza gerek yok!
   
  👩🏻‍🎨ETKİNLİĞİ KİMİNLE BERABER ve NASIL YAPACAĞIZ ?
  Fırça Sende etkinliğimizi alanında uzman eğitmenimizle adım adım yapacağız, size göndereceğimiz linki tıklayıp, sizin için hazırlamış olduğumuz videoyu izlemeniz yeterli.
   
  Artık yapmanız gereken tek şey size göndereceğimiz linki tıklamak ve içinizdeki ressamı ortaya çıkartmak!
   
  Covid-19 dolayısıyla, teslimat süresi 3-5 günü bulabilir. Kitinizi en kısa sürede sipariş etmenizi öneririz!
  *Kit bedeline kargo dahildir.
  *Fatura kesebilmemiz için TC Kimlik numaranıza ihtiyacımız var, açıklamalara yazabilirsiniz, mail adresinize e-fatura göndereceğiz.
  • Ürün İade Koşulları


   Ürün iadesi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir. 
   Atölye Lobi-Ece Bükey satın aldığınız bir ürünü Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, ürünün teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma hakkınızı kullanarak sebep göstermeden ve iade kargo ücreti ödemeden iade edebilirsiniz. 
   İade edeceğiniz ürünlerin bozulmamış, koruma paketinin açılmamış olması gerekir.
   İade edeceğiniz ürünü, faturasıyla beraber, Aras Kargo'ya Ece Bükey-Atölye Lobi/ --------- müşteri kodu ile teslim edebilirsiniz.

  • KVKK Aydınlatma Metni

   Atölye Lobi- Ece Bükey olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle şirketimiz olarak siz ziyaretçilerimize ve müşterilerimize ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

   •         Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

   •         Şirket olarak müşteri ve ziyaretçilerimize yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri vb )  yine anılan yasalara uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz.

   •         Kişisel Verilerin İşleme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar

   • Bugüne kadar olduğu gibi, tarafımızda mevcut kişisel verileriniz bundan sonra da Şirketimizin dayandığı mevzuatlarda öngörülen işleme talimatlarına veya almış olduğunuz ürünler kapsamında ile imzalamış olduğunuz Mesafeli Sözleşmeler çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine veya Şirketimize ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına veya veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veya veri sorumlusu Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına, veya veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, işbu Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirlerine başvurularak işlenecektir. İlgili kişisel verileriniz Şirket nezdinde hizmet aldığınız süre boyunca, ticari yaşamın teamüllerinin gerektirdiği ve hukuki zamanaşımı süreleri uyarınca işlenecek olup sonrasında Şirket imha politikası kapsamında silinecek veya anonim hale getirilecektir

   • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

   Bu kapsamda ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımız Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler. Buna göre müşterimiz ve ziyaretçimiz olarak;

   Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

   • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 

   • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

   • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

   Başvuru Usulü

   İlgili taleplere ilişkin başvurular;

   • Yazılı olarak Kurumumuzun adresine veya;

   • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kurumumuza daha önce bildirilen ve Kurumumuzun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilecektir. Bu yollar haricinde yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

   Buna göre Şirketimize iletilecek aşağıda yer alan talepleri içeren türkçe yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde e-posta veya fiziksel mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması Şirketimizin ilgili birimlerince sağlanacaktır. İlgili cevabın hazırlanmasında yapılan işlemlerin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde ilgili maliyet başvuran çalışandan talep edilecektir.

   Başvuruların içeriğinde aşağıdaki bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Buna göre başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

   • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzanız,

   • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için TC Kimlik Numarası Yabancılar için uyruğu pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

   • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

   • Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,

   • Talep Konusu’nun açıkça belirtilmesi gereklidir.

   Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVKK”) tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacak olup başvuruya ilişkin cevaplamalar KVKK tarafından yayınlanan tebliğ kapsamında ücretlendirilecektir.

   Değerli çalışanlarımız yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla Kurumumuz ile hello@atolyelobi mail adresi üzerinden veya 1458 sok. no:12-20 Alsancak İzmir adresine yazılı başvuru yaparak her zaman iletişime geçebilirler.  

  • Mesafeli Satış Sözleşmesi

   ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 

   SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

   Unvan:

   ATÖLYE LOBİ-ECE BÜKEY

    

   Adres: 

    

    

   Telefon:

   05324056201

   E-Posta:

   hello@atolyelobi.com

    

   SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
   İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Aşağıda belirtilen toplam satış bedeline KDV ve diğer tüm vergiler dahildir.

   Ürün Açıklaması

   Adet

   Birim Fiyat

   (KDV Dahil)

   Ara Toplam

   (KDV Dahil)

    

    

    

    

    

    

   Ürün Toplam Bedeli

    

   Nakliye Bedeli

    

   Toplam Bedel

    

   Ödeme Şekli           

   Kredi Kartı

   Ödeme Planı

   Tek Çekim

   Teslimat Adresi

    

   Teslim Edilecek Kişi

    

   Fatura Adresi

    

   TESLİMAT
   Sözleşme konusu ürün ya da ürünler, online siparişin onaylanarak ödemenin yapılmasını takip eden 4 iş günü içerisinde kargoya teslim edilecek, kargoya teslimi takiben maksimum 7 (yedi) iş günü içerisinde müşteriye teslim edilecektir.

   CAYMA HAKKI
   Sözleşme konusun ürün ya da ürünlerin tarafınıza veya gösterdiğiniz adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünleri reddederek cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

   Cayma hakkının kullanıldığına dair bildiriminizin, teslimatı takip eden 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı'ya aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yapılması gerekmektedir.

   Cayma hakkının kullanılması için ürün açılmamış, kullanılmamış ve bozulmamış olması gerekmektedir. 

   Cayma Bildiriminin Yapılacağı

   Adres:

   1458 sok. no:12-20 Alsancak -İzmir

   Telefon:

   0 5324056201

   E-Posta:

   hello@atolyelobi.com

   Ürün İadesinin Yapılacağı

   Adres:

   1469 sok. no:122 Alsancak-İzmir

   Nakliyeci: ARAS KARGO

    

    

   CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
   Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler
   Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
   Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
   Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, etiket ve paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler
   Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
   Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri ve tek kullanımlık kopyalanabilir yazılım ve programlar
   Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınlar
   Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün ve hizmetler
   Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler
   Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler
   Hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler
   Mevzuatta cayma hakkının kullanılamayacağı belirlenen diğer ürünler
   Her türlü kozmetik ürün
   İç giyim ürünleri
   Her türlü kişisel bakım ürünü
   Her türlü yazılım ve programlar
   DVD, VCD, CD ve kasetler
   UYUŞMAZLIK HALİ
   Sözleşmeden doğan herhangi bir uyuşmazlık halinde aşağıdaki parasal sınırlar çerçevesinde tüketici hakem heyetlerine başvurabilirsiniz.

   İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 2.320 Türk Lirası
   Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası
   Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 3.480 Türk Lirası
   Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası
   İşbu parasal sınırlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenmektedir.  

   Belirtilen bedellerin üzerindeki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz yer Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz.

   TÜKETİCİ

   Adı-Soyadı:

   …………

   E-Posta:

   …………

   Tarih:

   …/…/……

    

   UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

   İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli yarı merciinin belirlenmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri esas alınacaktır.

   Satıcı:

   Atölye Lobi-Ece Bükey

   Alıcı:

   …………

   Tarih:

   …/…/……